Игри

Информация за страница Архиви

   С архиви всеки ден работят много хора, особено тези в административните учреждения. На тях постоянно им се налага да изнамират разнообразни документи, писма, записки и други, защото им трябват за определена задача или на техният ръководител. Ето защо, с цел възможно най-бързо да имат достъп до това, което им трябва, документите са разделени по категории, азбучен ред и номера, така че търсенето да се извършва ефективно. Всеки от нас е бил например в библиотека, където търсенето на книгите е почти идентично с това на определени документи. Така само трябва да отидем до буквата, с която започва името на търсения от нас автор или съответно заглавие и да следим внимателно изложеното на рафта. Днес обаче в библиотеките нещата са в значителна степен улеснени поради наличието на компютър. Така служителят просто въвежда търсените имена и електронната търсачка веднага ги асимилира. Преди години търсенето се е извършвало изцяло ръчно, което е отнемало много време.

    Различните по вид архиви могат да са свързани с много неща, а не само с документи по съдебни дела, медицински експертизи и др. Например една от най-известните държавни служби у нас е тази по архиви и досиета, която задължително има председател. Ако той прецени, по негово усмотрение част от досиета или всички могат да станат публично достояние. В повечето случаи архивните помещения се намират в мазета, складове или сутерени, което не е признак на немарливо и несериозно отношение към документите, а по-скоро точно обратното. Хартията е специфичен материал наред с кожените изделия като подвързии, в които се държат книги и отделни страници. Затова се налага да им се осигурят подходящи условия за съхраняване, какъвто е точно случаят с дървения материал. И там поради опасност от овлажняване или други увреждания се държи на подходяща температура и степен на изсушаване. Архивните кадри могат да се отнасят не само до досиетата на хора, а и до много други неща, пряко или косвено касаещи делата на една държава. Така например едни от най-интересни са историческите данни и сведения, било то от близкото или по-далечно минало, а защо не и за проекти, които ще се осъществяват в бъдеще.

    Занимаващите се със събирането и проучването на архиви често пъти са студенти, които следват специалности като история, археология или архиевистика и документалистика. Така те почти всеки ден проучват множество документи, а освен това се записват и на стажантски програми. Такива рядко пъти биват заплащани и не продължават повече от няколко месеца, но благодарение на тях участниците трупат ценни опит и знания, които биха могли да прилагат на по-късен етап в своята работа. В наши дни понятието архивиране може да се отнася и до компютъра и по-точно до начина, по който запазваме определени лични или служебни файлове. Така вместо да търсим място на документите в отделни папки, просто можем да ги архивираме в едно общо съдържание. Не на последно по важност място, така съхранявани, файловете се изпращат моментално, а не с прикачване един по един, което определено е дразнещо и ни губи голяма част от времето.

eXTReMe Tracker